You are here

organizacje

Co symbolizuje skrót ISO i które normy ISO zdołamy obecnie wypunktować?

certyfikat
Author: Claus Günther
Source: http://www.flickr.com
ISO oznacza Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, a jej miano wywodzi się z angielskiego wyrażenia International Organization for Standardization. Głównym celem tej organizacji jest zespalanie krajowych organizacji normalizacyjnych, powinno się także nadmienić, że ISO jest organizacją pozarządową. Ciekawą informacją pewnie jest to, że określenie ISO nie jest skrótem - jest to formalna nazwa, jaka pozostała ochoczo uznana podczas konferencji założycielskiej, ponieważ jest ona łatwa do wymówienia a także bezproblemowa do zapamiętania.
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1