You are here

niebezpieczeństwo

Załatwianie wielu spraw połączonych z przymusowym tematem bhp

legalizacja gaśnicy
Source: pixabay
Przepisy stanowią, że gaśnica winna być ulokowana w miejscu swobodnie dostępnym w razie potrzeby jej zastosowania, utrzymana w należytym stanie, również działać porządnie i skutecznie. Jedynym wyjątkiem są pojazdy wożące towary niebezpieczne. Gaśnice znajdujące się w tym pojeździe winny być poddawane przeglądowi podług wskazań wytwórcy, ale nie rzadziej aniżeli raz do roku.
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1