You are here

Najważniejsze różnice między zawodami związanymi z prawem, ograniczenia i możliwości prawników oraz adwokatów.

Wiele osób miało już okazję skorzystać z porad prawnika czy adwokata, ich pomoc jest niezbędna w wielu sytuacjach. Przeważnie słowa te stosuje się zamiennie, czasami pojawia się też określenie radca prawny, i dla dużej części społeczeństwa wszystkie te określenia znaczą to samo. Jednak w praktyce są między nimi różnice, i to dość istotne, dlatego też powinno się z nimi chociaż pobieżnie zapoznać.

Prawo
Author: Karolina van Schrojenstein Lantman - Orlinska
Source: http://www.flickr.com
Nigdy bowiem nie wiadomo, kiedy i w jakich okolicznościach trzeba będzie skorzystać z pomocy którejś z tych osób, i w takim przypadku dobrze będzie się orientować, co da się od nich uzyskać. Wspólną cechą prawników i adwokatów jest to, że przede wszystkim muszą zakończyć oni odpowiednie studia prawnicze i mieć zrobione magisterium. () Przy prawniku tak naprawdę to powinno wystarczyć, bo mając ukończone studia może on otworzyć własną kancelarię prawniczą i zająć się udzielaniem porad. Trzeba przy tym pamiętać, że zawód prawnika nie jest uregulowany odpowiednimi przepisami, nie podlega on też żadnym organom nadzorczym, więc prawnik w Warszawie nie musi na przykład mieć ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Bardzo ważne jest również to, że prawnik nie będzie mógł występować oficjalnie przed sądem, dopuszczalne są jedynie nieliczne sytuacje, kiedy będzie to możliwe. Aby tym się zajmować, dana osoba musi mieć status adwokata, który ma najwyższy stopień wśród zawodów prawniczych.

Jeżeli są jakiekolwiek fascynujące Cię zagadnienia na przedstawiany temat, to kliknij na oficjalne źródło (www.komornikslask.com/wlasciwosc/), ono na pewno Cię zaciekawi.

Aby zostać adwokatem należy skończyć trzyletnie szkolenie, zdać niezbędne egzaminy i uzyskać wpis na listę adwokatów.

Potrzeba do tego ciężkiej, wieloletniej pracy, ale na końcu tej drogi czekają ogromne możliwości. Adwokaci mają bardzo szerokie uprawnienia, w praktyce mogą reprezentować swoich klientów przed wszystkimi sądami, nie mają też ograniczeń wiążących się z charakterem prowadzonych spraw. Adwokaci zawsze pracują na swój rachunek, najczęściej w kancelariach, i będą ich obowiązywać bardzo ścisłe zasady zawodowej etyki.

Kliknij ten link, a potem zdobądź więcej szczegółów (https://wellpa.pl/) dotyczących rozpatrywanej w tym artykule zagadnień. Uzyskasz wtedy większą wiedzę.

Bardzo ważne dla ich klientów jest również to, że muszą oni posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które gwarantuje odszkodowanie gdy coś zostanie zaniedbane.
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1