You are here

zapałki

Szkolenia BHP w większych przedsiębiorstwach

Wypadki w pracy
Author: Ed Uthman
Source: http://www.flickr.com
Można się wówczas spodziewać prędkiej inspekcji. Kto może dokonać podobnych kontroli? A więc jeśli idzie o usługi BHP, kontroli takich może dokonywać tylko upoważniony przez komendanta PSP w Stolicy strażak czy inna desygnowana przez komendanta osoba. Bez względu na to czy będzie to kontrola ppoż w Warszawie czy też jakiejś innej miejscowości, kontroler powinien poinformować właściciela firmy kontrolowanej o przewidywanych czynnościach na siedem dni przed wykonaniem czynności kontrolnych (w wyjątkowych wypadkach na trzy dni przed kontrolą).
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1