You are here

poufne

Tłumacz przysięgły jako gwarancja rzetelności i prawidłowości przetłumaczenia każdego pisma wykonywanego z zachowaniem zasady bezstronności oraz etyki zawodowej.

native speaker w pracy
Author: USFWS Mountain-Prairie
Source: http://www.flickr.com
Tłumacz przysięgły to persona zaufania publicznego, która specjalizuje się w przekładzie m.in. dokumentów procesowych, urzędowych i uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów takich dokumentów oraz może poświadczać tłumaczenia i odpisy robione przez inne osoby. Do poświadczania tłumaczenia i poświadczania odpisów dokumentów tłumacz przysięgły używa pieczęci, zawierającej w otoku jego imię i nazwisko a także wskazanie języka, w zakresie jakiego posiada uprawnienia, a pośrodku pozycję na liście tłumaczy przysięgłych. Na wszelakich poświadczonych dokumentach, jakie wydaje tłumacz przysięgły, wymienia się pozycję, pod którą tłumaczenie czy też odpis są odnotowane w repertorium oraz trzeba stwierdzić, czy sporządzono je z oryginału, lub też z tłumaczenia, odpisu czy kopii.
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1