You are here

poufne

Tłumacz przysięgły jako gwarancja rzetelności i prawidłowości przetłumaczenia każdego pisma wykonywanego z zachowaniem zasady bezstronności oraz etyki zawodowej.

native speaker w pracy
Author: USFWS Mountain-Prairie
Source: http://www.flickr.com
Tłumacz przysięgły to persona zaufania publicznego, która specjalizuje się w przekładzie m.in. dokumentów procesowych, urzędowych i uwierzytelnianiu z obcych języków odpisów takich dokumentów oraz może poświadczać tłumaczenia i odpisy wykonane przez inne osoby. W celu poświadczania tłumaczenia i poświadczania odpisów pism tłumacz przysięgły stosuje pieczęci, posiadającej w otoku jego imię i nazwisko i również wskazanie języka, w zakresie którego ma uprawnienia, a w środku pozycję na liście tłumaczy przysięgłych. Na wszystkich poświadczonych dokumentach, które wydaje tłumacz przysięgły, wymienia się pozycję, pod jaką tłumaczenie albo odpis są odnotowane w repertorium a także trzeba stwierdzić, czy sporządzono je z oryginału, lub też z tłumaczenia, odpisu czy kopii.
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1