You are here

pożar

Załatwianie wielu spraw połączonych z przymusowym tematem bhp

legalizacja gaśnicy
Source: pixabay
Przepisy stanowią, że gaśnica powinna być umieszczona w punkcie swobodnie dostępnym w razie potrzeby jej zastosowania, utrzymana w dobrym stanie, również działać porządnie i skutecznie. Jedynym odstępstwem są pojazdy transportujące materiały niebezpieczne. Gaśnice znajdujące się w tym samochodzie winny być poddawane przeglądowi podług wskazań wytwórcy, ale nie rzadziej niż raz do roku.

Zabezpieczenia ppoż w różnych miejscach są nieuniknione

Klapy dymowe
Author: Lena LeRay
Source: http://www.flickr.com
Klapy dymowe mają szansę ocalić życie. Zagrożenie ogniem występuje praktycznie wszędzie, lecz im więcej osób jest na jednej przestrzeni, tym to niebezpieczeństwo staje się znaczniejsze, a co się z tym łączy, tym lepiej powinniśmy okazać się przyszykowani do opanowania ewentualnego ognia.

Właściwe kursy tworzą istotny element działania korporacji

alarm pożarowy
Author: josh.liba
Source: http://www.flickr.com/photos/jliba/4415477551/
Aktywne obecnie korporacje coraz częściej użytkują z porządnej jakości maszyn i stosują zaawansowaną technikę. Wymaga to specjalnego przyszykowania z obszaru obsługi, ale także możliwych usterek różnego typu sprzętów.

User login

Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1