You are here

ocena

Czym jest ocena pracownicza, jaką realizuje funkcję i w jaki sposób przebiega?

ocena pracownicza
Author: Ted Eytan
Source: http://www.flickr.com
Ocena pracownicza jest najczęściej dokonywana w większych firmach i przedsiębiorstwach. Jej newralgicznym celem jest dokładna i precyzyjna ocena pracownika, jego pracy oraz wywiązywania się z zleconych mu obowiązków. Ocena pracownicza spełnia parę istotnych funkcji, pośród nich zdołamy wypunktować rolę rozwojową, motywacyjną, informacyjną, na dodatek także rolę decyzyjną oraz edukacyjną. Dzięki niej wolno sprawdzić skuteczność osób, jakie są zatrudnione w firmie, oraz także precyzyjnie skontrolować ich pracę, przykładowo oceniając czy jest ona zgodna z przyjętymi standardami w danej firmie.

User login

Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1