You are here

ocena

Czym jest ocena pracownicza, jaką realizuje funkcję i w jaki sposób przebiega?

ocena pracownicza
Author: Ted Eytan
Source: http://www.flickr.com
Ocena pracownicza jest z reguły dopełniana w większych firmach oraz przedsiębiorstwach. Jej newralgicznym celem jest całkowita i ścisła ocena pracownika, jego pracy i wywiązywania się z zleconych mu obowiązków. Ocena pracownicza realizuje kilka istotnych funkcji, pośród nich możemy przytoczyć rolę rozwojową, motywacyjną, informacyjną, dodatkowo też funkcję decyzyjną oraz edukacyjną. Dzięki niej można orzec efektywność osób, które są zatrudnione w firmie, oraz także precyzyjnie skontrolować ich pracę, przykładowo oceniając czy jest ona zgodna z przyjętymi wzorcami w danej firmie.
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1