You are here

ocena

Czym jest ocena pracownicza, jaką realizuje funkcję i w jaki sposób przebiega?

ocena pracownicza
Author: Ted Eytan
Source: http://www.flickr.com
Ocena pracownicza jest przeważnie dokonywana w większych firmach i przedsiębiorstwach. Jej głównym celem jest całkowita i ścisła ocena pracownika, jego pracy oraz wywiązywania się z zleconych mu obowiązków. Ocena pracownicza spełnia kilka ważnych funkcji, pośród nich możemy przytoczyć funkcję rozwojową, motywacyjną, informacyjną, prócz tego też rolę decyzyjną oraz edukacyjną. Dzięki niej wolno stwierdzić efektywność osób, które są zatrudnione w firmie, oraz także dokładnie przejrzeć ich pracę, przykładowo oceniając czy jest ona wierna z otrzymanymi wzorcami w danej firmie.
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1