You are here

niebezpieczeństwo

Załatwianie wielu spraw połączonych z przymusowym tematem bhp

legalizacja gaśnicy
Source: pixabay
Przepisy stanowią, że gaśnica powinna być umieszczona w punkcie swobodnie dostępnym w razie potrzeby jej zastosowania, utrzymana w dobrym stanie, również działać porządnie i skutecznie. Jedynym odstępstwem są pojazdy transportujące materiały niebezpieczne. Gaśnice znajdujące się w tym samochodzie winny być poddawane przeglądowi podług wskazań wytwórcy, ale nie rzadziej niż raz do roku.
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1