You are here

Na czym polega obsługa prawna firmy?

Prowadzenie firmy na pewno nie należy do rzeczy prostych, zwłaszcza w kontekście formalności prawnych. Dlatego jeśli chcemy założyć i prowadzić firmę w zgodzie z literą prawa, jak również stawiać odpowiednie kroki w jej rozwijaniu, warto skorzystać z usług kancelarii, które często wykraczają poza podstawowe usługi prawnicze, oferując obsługę księgową, doradztwo podatkowe, a ponadto doradztwo strategiczne i szereg innych.


obsługa prawno, prawnik
Author: mikytex
Source: http://www.flickr.com
Obsługa prawna - obsługa prawna Wrocław - firm może obejmować kompleksową obsługę prawną spółek, innych jednostek organizacyjnych, takich jak na przykład fundacje, oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Zakres usług oferowanych przez kancelarie to w głównej mierze: pomoc w wyborze odpowiedniej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenie bądź przekształcanie podmiotów wymagających rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym czy innych rejestrach, prowadzenie ewidencji, opracowywanie dokumentów wewnętrznych firmy, monitoring wszelkich zmian w KRS. Co więcej, w ramach tego obszaru można korzystać z usług dodatkowych, jak np.: windykacje należności, pomoc prawną w uzyskiwaniu licencji na prowadzenie określonej działalności, reprezentowanie firmy przez sądami powszechnymi w sprawach gospodarczych i karnoskarbowych, a także przed sądami administracyjnymi. Istotną gałęzią tej działalności jest także wsparcie w rozwoju firmy, polegające między innymi na negocjacjach z partnerami handlowymi, a przede wszystkim sporządzanie opinii prawnych o planowanych krokach biznesowych, które zwiększają bezpieczeństwo klienta w przeprowadzanych transakcjach. Poza stałymi konsultacjami i poradami prawnymi, prawnicy oferują niekiedy szkolenia dla firm z wybranych przepisów prawa.


prawo, przepisy
Obsługa prawna firm świadczona jest przez wyspecjalizowane w takiej dziedzinie kancelarie- takie jak ta: , na podstawie umów, które mogą zostać zawarte na czas określony bądź nieokreślony, jak również obsługa firmy może mieć też profil dorywczy. W ramach obsługi, zapewniany jest osobisty kontakt (www.ehsbiznespartner.pl/kontakt/) z prawnikiem, jak też kontakt e-mailowy i telefoniczny. Przedsiębiorcy w zależności od swoich indywidualnych potrzeb, otrzymują raport dotyczących wszystkich zleconych procesów.

User login

Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1