You are here

Windykator nie taki groźny jak myślimy. Co wolno, a co nie wolno osobom sprawdzającym legalność mienia?

Windykator to niejasny i jeden z najbardziej dyskusyjnych tematów do dyskusji. Nasze prawo ogólnie reguluje sytuacje, w których naruszający czyjąś własność lub usługę są upominani o zwrot lub zapłacenie. Okoliczności interwencji są z drugiej strony przeróżnie rozumiane, co prowadzi nierzadko do spotkań w sądach.
windykacja
Author: Andrius Repsys
Source: http://www.flickr.com
Firma windykacyjna prowadzi szereg działań koncentrujących się na nienachlanym dochodzeniu roszczeń i obronie koniecznej. Firma windykacyjna jest formalną zapowiedzią komornika – osoby, która działa na podstawie wyroku sądu żeby wykonać wyrok egzekucyjny. W celu wyjaśnienia okoliczności nieregulowania długów firma windykacyjna śle do człowieka łamiącego prawo lub dowolnej innej osobowości prawnej właściwe informacje i pouczenia. To najczęściej przypomnienia w sprawie uregulowania spłat i różnych innych zobowiązań w stronę wierzyciela.
W tej sytuacji z prawnego punktu widzenia kluczowy jest kontekst informowania przez windykatora. W odróżnieniu do instytucji komornika nie działa on jako wykonawca sądowego wyroku. Firma ma obowiązek przypominać dłużnikom o spłacie i regulowaniu zobowiązań przez stosowne pisma, maile czy telefony. Jednak działania polegają w głównej mierze na skontaktowaniu się z dłużnikiem saf.com.pl/oferta/windykacja-naleznosci.htmli przekazaniu stosownych informacji. Następnie pozostaje oczekiwanie na reakcję. Nachalne przypominanie, mailowanie czy wydzwanianie można uznać za rodzaj stalkingu. W tym momencie sam windykator popełnia przestępstwo, które ścigane jest na podstawie kodeksu karnego. Członek firmy windykacyjnej nie ma prawa przekroczyć progu
windykacja
Author: Ttaaj
Source: http://www.flickr.com
posesji dłużnika, straszyć policją czy sądem, czy wpisywać na czarne listy dłużników.

Jednakże głównym zadaniem firmy windykacyjnej jest skądinąd kontrolowanie negocjacji, które mają prowadzić do zakończenia sporu między wierzycielem a dłużnikiem. Od aktywności windykatora do nachalnego nachodzenia dłużnika w pracy, przez skrzynkę mailową na telefonach kończąc droga jest bardzo krótka. W sytuacji, kiedy firma windykacyjna jest dla wierzyciela pełnomocnikiem (działa z jego polecenia), ma prawo wystąpić do dłużnika z pozwami o uregulowanie długów. Poza tym działaniem nie ma prawa wszcząć jakiegokolwiek postępowania.
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1