You are here

Czym jest system bankowy oraz jak wygląda teraz bankowość w Polsce?

System bankowy formułuje dziś kompleks każdych instytucji walutowych oraz bankowych, oraz także reguły, które ściśle formułują ich stosunki z otoczeniem. Podwaliną systemu bankowego jest oczywiście bank centralny wraz z bankami komercyjnymi, jakie piastują jeden złożony układ. System bankowy definiuje także liczbę i typ rozmaitych placówek bankowych, które funkcjonują na terenie danego Państwa.

bankowość mobilna
Author: downloadsource.fr
Source: http://www.flickr.com
Aktualnie możemy wymienić pięć fragmentów systemu bankowego, w skład których wchodzi bank centralny, banki operacyjne oraz banki centralne, do tego pośród elementów systemu bankowego znalazły się także kasy oszczędnościowe wraz ze spółdzielczością kredytową.

karty bankowe
Author: frankieleon
Source: http://www.flickr.com
System bankowy realizuje (ciąg dalszy tego zagadnienia> http://www.saf.com.pl)także kilka niezmiernie istotnych ról. Między innymi możemy wyszczególnić funkcję rozliczeniową, stymulacyjną, alokacyjną, w dodatku ważnymi funkcjami systemu bankowego są także funkcja regulacyjna i emisyjna, rola depozytowo - kredytowa a także (kliknij hiperłącze) rola finansowo - doradcza.

Na świecie panują dziś dwa typy systemów bankowych - rodzaj anglosaski oraz rodzaj niemiecko - japoński. Pierwszy z nich jest oparty przede wszystkim na rynkach finansowych, za to drugi na sektorze finansowym, gdzie najwyższą rolę w tym systemie piastują banki uniwersalne. Jeżeli chodzi o rodzaj anglosaski to niezwykle wielkie znaczenie w tym układzie mają banki inwestycyjne, jakich głównym zadaniem jest zajmowanie się wszelkimi różnorodnymi usługami z sfery finansów.

Jeśli chodzi o system bankowy w Polsce to do jego istotnych elementów zdołamy w dzisiejszych czasach zaliczyć Narodowy Bank Polski, który pełni funkcję banku centralnego; Komisję Nadzoru Finansowego a także Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Na dodatek system bankowy w Polsce obejmuje także różnorodne banki spółdzielcze i banki komercyjne. Jeśli chodzi o Narodowy Bank Polski (NBP) to powinno się wiedzieć, że pełni on trzy główne role. W pierwszej kolejności jest to bank emisyjny, jaki pełni kluczową funkcję w obiegu pieniężnym. Po drugie jest to kluczowy bank, jaki w stosunku do innych banków pełni funkcje regulacyjne, za to trzecią rolą Narodowego Banku Polskiego jest działalność jako centralny bank państwa, jaki między innymi zajmuje się obsługą bankową budżetu państw albo też prowadzeniem rachunków instytucji i rządu państwa.
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1