You are here

Nowoczesne techniki kierowania projektami - sprawdź jakie są możliwości

Zarządzanie przedsiębiorstwem wiąże się z wieloma obowiązkami, a przede wszystkim z dużą odpowiedzialnością. Odpowiada się bowiem nie tylko za powodzenie lub ewentualnie porażkę firmy jako jednego organizmu, ale też za wszystkich zatrudnionych ludzi. Można to zauważyć zwłaszcza na przykładzie wielkich korporacji, które takich osób zatrudniają bardzo wiele. Oprócz tego kierowanie firmą oznacza podejmowanie istotnych decyzji w rozmaitych sprawach, często z pozoru błahych.
przestrzeń biurowa
Author: Sylvain Kalache
Source: http://www.flickr.com
Aktualnie firmy podejmują rozmaite działania w celu zwiększenia własnej skuteczności. Wdrażane przez firmę projekty pojawiają się często po sobie, niekiedy nawet wdrażanych jest kilka na raz. Zwykle nad projektami tego rodzaju pracują specjalnie uformowane grupy pracowników. To dlatego głównie obecnie u potencjalnych pracowników w tak dużym stopniu docenia się umiejętność efektywnej pracy w grupie, która to opiera się na wzajemnym zrozumieniu i wyrozumiałości. W ciągu lat stworzono sporo metod zarządzania pojedynczymi projektami realizowanymi przez firmę. Do metod tych należy między innymi strategia nazywana PRINCE2, a o niej więcej tu - tematyczna strona.nowoczesne zarządzanie projektem
Author: Nguyen Hung Vu
Source: http://www.flickr.com
Strategia PRINCE2

Wspomniana wyżej strategia została opracowana raczej dawno temu, lecz obecnie jest wykorzystywana niezwykle często. Jest to strategia odnosząca się bezpośrednio do zarządzania projektami, a oparta jest na skupieniu się na produkcie, który jest podstawową wartością. W metodzie tej sporą wagę przywiązuje się także do korzyści, jakie odnoszone są przez firmę w wyniku wprowadzenia konkretnego projektu. W pierwszych fazach realizacji dokładnie obmyśla się ryzyko związane z wdrożeniem projektu i jego opłacalność.

Komunikacja jest podstawą

We wszystkich nowoczesnych strategiach wprowadzanych w firmach, także w PRINCE2 dużą wagę przywiązuje się do komunikacji pomiędzy członkami przedsięwzięcia w czasie jego trwania. Współcześnie ogólnie często podkreślane jest, jak ważne jest porozumiewanie się, ponieważ gwarantuje to uniknięcie wielu pomyłek w podejmowanych działaniach. Komunikacja pozwala również na samym początku na dokładne opracowanie metodyki projektu, jaki chce się realizować.
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1