You are here

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego.

Język angielski jest niewątpliwie jednym z najważniejszych języków współczesnego świata. Jego ponadnarodowy charakter potwierdza między innymi fakt, że jest językiem, którym posługują się użytkownicy najbardziej znaczących witryn i portali w Internecie na kuli ziemskiej. Angielski to język biznesu i polityki w większości państw na świecie. Nauka tego języka jest bardzo istotna, zwłaszcza w Europie. Jedną z przyczyn jest fakt, że znajomość angielskiego może w znacznym stopniu ułatwić zdobycie Zatrudnienia i odnalezienie się w międzynarodowej, wielkiej korporacji.

Poza tym na przykład bardzo wielu Polaków migruje aktualnie do innych krajów w poszukiwaniu zatrudnienia i korzystniejszych warunków egzystencji. Bez znajomości angielskiego niezwykle często funkcjonowanie w innym państwie jest bardzo utrudnione, a nierzadko nawet niemożliwe. Jest to bowiem język we współczesnej rzeczywistości niezastąpiony. Kontynuuj na http://www.szkolafokus.pl/angielski.html.

nauka angielskiego w wiosce
Author: Trocaire
Source: http://www.flickr.com
Nauka w szkole i na uczelni wyższej

Obecnie niemal każda szkoła w Polsce przewiduje we własnym programie nauczania naukę języka angielskiego. Najmłodsi zaczynają się go uczyć niekiedy już na poziomie przedszkola. Na poziomie szkolnym jednak niejednokrotnie nauczanie nie stoi na wysokim poziomie. Jedną z dużych niedogodności systemu nauczania jest to, że w ciągu całego cyklu bardzo dużo razy rozpoczyna się naukę od tego samego poziomu zamiast uczyć się nowych wiadomości. Nierzadko zdarza się, że dzieci w wieku szkolnym chodzą na zajęcia pozalekcyjne z tego języka. Trochę odmienna sytuacja jest za to na uczelniach wyższych. Wówczas studenci są przydzielani do grup językowych w oparciu o posiadane umiejętności, a lektorzy są zazwyczaj bardziej doświadczeni.

Wielu ludzi jest zdania, że najlepiej i najszybciej można nauczyć się języka obcego w czasie wycieczki do określonego państwa. Jest w tym na pewno dużo racji, szczególnie że w określonym państwie cały czas słyszy się język z właściwym, naturalnym akcentem, czego zwykle nie można uzyskać w szkole czy na zajęciach w wyższej uczelni. Przy okazji poznaje się kulturę państwa, co również jest bardzo pomocne w poznawaniu języka. Zatem kursy językowe (cennik kursów językowych (Szczecin)) czy jakimkolwiek innym miejscu w Polsce zazwyczaj będzie znacznie uboższa niż w sytuacji wyjazdu do Wielkiej Brytanii.

User login

Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1