You are here

Tłumacz przysięgły jako gwarancja rzetelności i prawidłowości przetłumaczenia każdego pisma wykonywanego z zachowaniem zasady bezstronności oraz etyki zawodowej.

Tłumacz przysięgły to osoba zaufania publicznego, która specjalizuje się w przekładach m.in. dokumentów procesowych, urzędowych i uwierzytelnianiu z obcych języków odpisów owych dokumentów oraz może poświadczać tłumaczenia i odpisy robione przez inne osoby. W celu poświadczania tłumaczeń i poświadczania odpisów pism tłumacz przysięgły wykorzystuje pieczęci, zawierającej w otoku jego imię i nazwisko i również wskazanie języka, w zakresie jakiego ma uprawnienia, a pośrodku pozycję na liście tłumaczy przysięgłych. Na wszelkich poświadczonych pismach, które wydał tłumacz przysięgły, wypisuje się pozycję, pod jaką tłumaczenie czy też odpis są odnotowane w repertorium oraz trzeba stwierdzić, czy wykonano je z oryginału, lub też z tłumaczenia, odpisu lub kopii.
profesjonalni tłumacze
Author: U.S. Embassy Tel Aviv
Source: http://www.flickr.com
Jeżeli tłumaczenie otrzymano z odpisu albo tłumaczenia, należy dodatkowo stwierdzić, czy odpis albo tłumaczenie są poświadczone i napisać w takim przypadku podmiot poświadczający. Tłumacz przysięgły wykonuje także tłumaczenia ustne, a dodatkowo sprawdza i poświadcza tłumaczenia z języka obcego na język polski lub z języka polskiego na język obcy sporządzone przez inną osobę oraz sporządza poświadczone odpisy dokumentu w języku obcym, a także sprawdza i poświadcza odpisy pisma w języku obcym sporządzone przez inną osobę. Tłumacz przysięgły robi tłumaczenia na rzecz osób prywatnych, a też na potrzeby organów państwowych. Interesujący portal:www.tlumacz-przysiegly24.pl/.

Gdy jesteśmy w Warszawie i poszukujemy tłumacza wystarczy w wyszukiwarce internetowej wpisać tłumacz przysięgły z Warszawy. Wyszuka nam się dużo takich osób z podziałem na język tłumaczenia. Tłumacz przysięgły z ochotą podejmie się zrealizowania niestandardowych zlecenia, ponieważ wszelkie tłumaczenie bywa dla niego ważnym nowym doświadczeniem. Z jednakową rzetelnością będą traktować niewielkie zlecenia, jak i trudne zamówienia. Wielu tłumaczy przysięgłych specjalizuje się w tłumaczeniach z kilku języków obcych. Zajmują się tłumaczeniami w dwie strony czyli np. z języka angielskiego na polski również z języka polskiego na angielski - www.tlumacz-przysiegly24.pl/tlumaczenia-przysiegle/.
tłumacz
Author: Jana Svarova
Source: http://www.flickr.com
Tłumaczą ustne i też pisemnie podstawowe i uwierzytelnione zwane również „poświadczonymi” lub potocznie „przysięgłymi”. Tłumaczenia są robione z zachowaniem zasady bezstronności a także etyki zawodowej, wszelkie wiadomości otrzymane w czasie wykonywania tłumaczeń traktowane są jako poufne. Tłumaczenia ustne przesyłane są klientom za pośrednictwem poczty albo kuriera - www.tlumacz-przysiegly24.pl/tlumaczenia-ustne/. Tłumacz przysięgły z Warszawy na terenie Warszawy po uprzednim uzgodnieniu może dostarczenia dokumentu tłumaczenia osobiście, za dodatkową opłatą.
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1