You are here

Jakie upoważnienia ma prywatny detektyw?

Sprawa „balansowania na granicy prawa” przez prywatnych detektywów budzi ogromne kontrowersje oraz rodzi wiele pytań. Jakie uprawnienia, ale też obowiązki ma prywatny detektyw? Jak zazwyczaj bywa nasze wyobrażenie mające umocnienie w filmach sensacyjnych i powieściach detektywistycznych nie pokrywa się z rzeczywistością. Jak jest na prawdę? Spróbujemy odpowiedzieć na to zapytanie.

biuro detektywistyczne
Author: Tom Bennett
Source: http://www.flickr.com
Przede wszystkim, by mienić się prywatnym detektywem, należy mieć stosowną licencję (jaką trzeba mieć zawsze przy sobie oraz okazywać ją na prośbę osoby, której działania detektywa dotyczą, a także pozwolić na spisanie danych tj. dane osobowe detektywa jak też organ, jaki wydał ową licencję.

To sprawa kluczowa, bowiem tylko wówczas mają zastosowanie przepisy zamieszczone w ustawie z dnia 6 lipca 2001 roku o usługach detektywistycznych. Artykuł 6. tejże ustawy mówi, iż detektyw w swej pracy winien kierować się zasadami etyki, oddaniem w stosunku do zlecającego oraz szczególną starannością, żeby nie naruszyć niczyjej wolności jak też praw człowieka oraz obywatela. To drugie zagadnienie wiąże się z kolejnym, 7. artykułem, który zabrania detektywowi używania środków technicznych a także sposobów i czynności operacyjno-rozpoznawczych, które zastrzeżone są dla uprawnionych organów (takich jak wojsko czy policja).

Człowiek z aparatem
Author: włodi
Source: http://www.flickr.com
Jeśli śledczy mimo wszystko użyje tych środków grozi mu do trzech lat więzienia. Zatem sceny przesłuchiwania przez prywatnych detektywów znane z filmów akcji są fikcją? Niekoniecznie. Śledczy nie ma bowiem prawa ujawniania źródła swych informacji, chyba że sąd zdecyduje inaczej i uchyli zasadę tajemnicy zawodowej. Prawo odnośnie tejże sytuacji znajdują się we właściwych aktach prawnych. Kolejnym ważnym punktem jest zbieranie danych osobowych.

Jak wiadomo są one zabezpieczane ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., jednakże podczas wykonywania czynności służbowych detektyw (rozwinięcie tych informacji> spegro prywatny detektyw grudziądz) jest uprawniony do przetwarzania tych danych bez zgody osób, jakich dane te dotyczą. Jednak nie powinien ich przekazywać dalszym podmiotom, a najpóźniej po przerwaniu praktyki detektywistycznej musi je zniszczyć.

Aby znaleźć biuro detektywistyczne w swej okolicy najłatwiej jest posłużyć się internetem. W necie odnajdziemy całą masę propozycji biur detektywistycznych: http://www.lampart.co/ (http://www.lampart.co/)
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1