You are here

Ktoś prosi cię o poręczenie kredytu? Miej na uwadze, ażeby przemyśleć tego rodzaju pomoc, ponieważ może się to dla ciebie źle skończyć

Poręczając jakiejś osobie kredyt rzadko bierzemy pod uwagę konsekwencje swojej decyzji. Jesteśmy przekonani, że kredytobiorca sam spłaci swoje zadłużenie, zaś nasze poręczenie to tylko formalność. Dramat pojawia się zwykle później, gdy to od nas bank żąda zwrotu zadłużenia. Sprawdźmy jakie przysługują nam w takim momencie prawa.
finanse
Author: Butz.2013
Source: http://www.flickr.com
Jak kredytobiorca przestaje regulować należność firmy (polecamy https://www.forsel.pl/kredyty-dla-firm/kredyt-inwestycyjny) wzywa żeby zapłacił żyrant. Trzeba pamiętać, iż nie jest to jednoznaczne z określeniem przez firm (polecamy https://www.forsel.pl/kredyty-dla-firm/kredyt-hipoteczny) kredytobiorcy za niewypłacalnego. Bank liczy, że poręczyciel ureguluje kredyt dobrowolnie, oszczędzając tym samym bankowi niezbędność wszczęcia postępowania windykacyjnego. My, jako żyranci posiadamy prawo żądać od kredytobiorcy zwrotu wszystkich poniesionych przez nas kosztów. Jesteśmy w stanie to jednak wykonać dopiero, kiedy faktycznie je poniesiemy. Jeśli spłaciliśmy określoną część zadłużenia, to w chwili obecnej można domagać się zwrotu jedynie takiej części. W sytuacji, gdy egzekucja poniesionych przez nas opłat okaże się niemożliwa przez niewypłacalność kredytobiorcy, pamiętajmy, iż nakaz zapłaty obowiązuje przez dziesięć lat w ciągu których jesteśmy w stanie w każdej chwili wznowić egzekucję: czytaj o zarzutach od nakazu zapłaty.
Jednocześnie samo roszczenie ważne jest tylko przez 3 lata, w ciągu jakich jesteśmy w stanie założyć sprawę sądową. Gdy poręczycieli jest wielu bank może zażądać spłaty kredytu tylko od jednego z nich, co zapewnia mu prawo domagać się od innych zwrotu poniesionych wydatków w równych częściach.
finanse
Author: Images Money
Source: http://www.flickr.com
Następnie oczywiście każdy z nich jest w stanie żądać zwrotu środków od kredytobiorcy. Wobec tych trudności warto jednak odpowiednio zastanowić się komu poręczamy kredyt. W tego typu sytuacji niestety nie przysługują nam prawa, jak zarzuty od nakazu zapłaty, gdyż tego rodzaju umowa jest tak napisana, aby ktoś spłacił należność.

Jak więc będziemy próbowali kogoś wspomóc pomyślmy, czy sytuacja takiego rodzaju nie spowoduje nam większych trudności niż to warte, i czy rzeczywiście można zaufać danej osobie. Wiele już było przypadków, gdy ktoś chciał pomóc, a skończyło się tak, że stracił wiele pieniędzy. Nie działajmy impulsywnie, zawsze przemyślmy podejmowane decyzje. Dzięki temu oszczędzimy sobie niepotrzebnych trudności finansowych, a w konsekwencji będziemy mieli bardziej spokojne życie.
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1