You are here

Pula świadczeń pracowniczych a temat wyceny i księgowania rezerw

W księgowości bardzo istotnym zagadnieniem dotyczącym rezerw przygotowywanych w rachunkowości jest sposób ich wyceny. Instrumenty gospodarcze kreują rezerwy z różnych tytułów, bardzo często jako efekt wynikający z prawa.

Ustalanie wartości rezerw, przez wzgląd na ich sporny charakter i towarzyszące im ryzyko, związane jest z domniemaniami, kosztorysowaniem, oznaczaniem prawdopodobieństwa, uwzględnianiem dużej liczby aktualnych i przeszłych danych. Zwykle do wyceny rezerw podmioty muszą stosować zagmatwane sposoby wyceny - nasze usługi opierające się na wielu założeniach. Stosunkowo od niedawna, bo od roku 2013, sprawa przedstawia się tak, że system księgowania zmiany stanu rezerw na świadczenia pracownicze uzależniony jest od tego, jak msr 19 uznaje określone świadczenie.

zobacz instrukcję
Author: Global Panorama
Source: http://www.flickr.com
Kluczowe jest to, by aktuariusz opisał, w jaką część zmiany stanu rezerw powinno się księgować w inne całkowite dochody, a która część trafi w zyski i straty. Niesamowicie istotna jest właściwa wycena rezerw, zapewniająca prawdziwość danych wyszczególnionych w sprawozdaniu finansowym, ponieważ ilość rezerwy może mieć duży wpływ na obraz sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu oraz jego całościowy wynik finansowy. Międzynarodowy standard rachunkowości, czyli msr 19 (zobacz), reguluje metodę wyceny rezerw na zobowiązania pracownicze. Oprócz określenia, jaką metodą powinna być sporządzona wycena, wskazuje szereg wymaganych ujawnień, jakie powinien mieć raport aktuarialny, jaki będzie podpisywany przez aktuariusza. Głównie ogromny nacisk położono na uzgodnienia pozycji bilansu otwarcia oraz bilansu zamknięcia, a mianowicie na konieczność wskazania zmiany stanu pewnych rezerw. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 19 (czyli msr 19) obliguje do ujawnienia elementarnych założeń aktuarialnych, które mają znaczenie w sprawie, jaki wynik daje wycena (robimy m.in. następujące wyceny: wycena przedsiębiorstwa) aktuarialna.Jak widać wycena rezerw jest to temat rzeka i zgłębienie tematu może zająć trochę czasu. Bardzo ważna jest tu osoba aktuariusza, który musi być profesjonalistą w swojej dziedzinie. Powinien być biegły w szacowaniu zagrożeń i wartości bieżącej przedsięwzięć finansowych, w szczególności długoterminowych czy obarczonych pewnym ryzykiem. Obecnie praca aktuariusza związana jest z działką ubezpieczeń i emerytur. Do jego zadań zalicza się też wycena zobowiązań wobec klientów.
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1